Mitä tarkoittaa Näyttöön perustuva fysioterapia?

Sitä, että fysioterapia ei ole vain fiiliksen mukaan tehtävää heilumista tai uskomushoitoa. Fysioterapiaa ei myöskään voi tehdä kuka vain, vaan fysioterapeutin ammattiin pitää opiskella korkeakoulututkinto ja olla rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilöksi. Fysioterapia perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon. Lähtökohtana on aina asiakkaan yksilölliset tarpeet. Fysioterapia ei ole vain hoitomuoto, vaan moniulottainen prosessi jossa asiakas on keskiössä. Kaikella fysioterapialla on aina olemassa yhdessä asiakkaan kanssa laaditut tavoitteet.

Fysioterapia on ammattiala, jonka keskiössä on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen. Fysioterapiaa saa harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Tutkinto (AMK) suoritetaan ammattikorkeakoulussa ja se kestää yleensä 3,5 vuotta. Fysioterapiatutkinnon jälkeen on mahdollista suorittaa erilaisia täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia tai hakeutua maisteritason koulutukseen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Fysioterapia on alana varsin nuori ja kehittyy jatkuvasti. Fysioterapia perustuu tieteellisesti tutkittuun tietoon. Kliinisiä menetelmiä tutkitaan ja arvioidaan sekä tutkimuksista saadun tiedon perusteella luodaan suosituksia ja käytäntöjä. Hyvässä fysioterapiakäytännössä yhdistyvät näyttöön perustuvat työkäytännöt, organisaation toiminnan ja fysioterapeuttien osaamisen kehittäminen (Suomen Fysioterapeutit). Hyvien käytäntöjen tavoitteena on laadukkaan ja johdonmukaisen fysioterapian varmistaminen.

Fysioterapian lähtökohtana ovat aina asiakkaan yksilölliset tarpeet sekä uskomukset. Alkukartoituksen (haastattelu ja tutkiminen) perusteella fysioterapeutti tekee johtopäätöksiä ja laatii yksilöllisen terapiasuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelmaan yhteydessä laaditaan tavoitteet huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeensa sekä voimavaransa. Terapian edettäessä fysioterapeutti arvioi jatkuvasti, onko käytetyt menetelmät (esim. harjoitteet) vaikuttavia ja tekee tarvittaessa muutoksia.

Fysioterapia etenee johdonmukaisesti noudattamalla tutkittuun tietoon perustuvia toimintamalleja. Fysioterapeuttinen tutkiminen alkaa aina haastattelulla, jonka avulla fysioterapeutti pyrkii kartoittamaan mahdollisimman tarkasti asiakkaan lähtötilannetta. Haastattelusta ja potilasasiakirjoista saadun tiedon perusteella fysioterapeutti suunnittelee yksilöllisen fysioterapeuttisen tutkimisen.

Asiakkaan toimintakyvyn arvioimiseksi fysioterapeutilla on käytössä erilaisia työkaluja. Fysioterapeutti havainnoi asiakkaan ryhtiä, liikkumista, asennonhallintaa sekä tasapainoa. Lisäksi fysioterapeutti pyytää asiakasta tekemään erilaisia liikkeitä ja tekee testejä arvioidakseen esimerkiksi nivelten liikeratoja, lihasvoimia ja -kireyksiä, sekä lihasten ja hermojen toimintaa. Fysioterapeutti tutkii asiakasta myös manuaalisesti eli tunnustelemalla. 

Perusteellisen tutkimisen jälkeen fysioterapeutti tekee johtopäätöksen esitietojen ja tutkimisesta saatujen tulosten perusteella. Kliinisen päättelyprosessin tulos on fysioterapeuttinen diagnoosi. Fysioterapia ei siis ole pelkästään hoitomuoto, vaan moniulotteinen prosessi, jossa asiakas on aina keskiössä.

Shockwave paineaaltohoito on yksi hoitomuoto
jonka on tutkimuksissa todettu olevan vaikuttava
esimerkiksi olkapään ja kantapään jänteiden rasitusvammoihin.