Miksi lapset tarvitsevat fysioterapiaa?

Kun näkee leikkikentällä juoksevia ja leikkiviä lapsukaisia, voi tuntua hyvin kaukaiselta ajatukselta, että myös lapsi voi tarvita fysioterapiaa. Tarve voi olla synnynnäinen tai sairauden aiheuttama, lyhyt tai pitkäkestoinen. Kaikessa lasten fysioterapiassa suurimpana tavoitteena on mahdollistaa lapselle kyky ja taidot liikkumiseen ja arjessa toimimiseen ikätasonsa mukaisesti. Esimerkkejä lyhytkestoisista fysioterapian tarpeista ovat vauvaiässä erilaisten motoristen taitojen oppimisen hitaus, kouluikäisten lasten nivelvaivat esimerkiksi liikarasituksesta tai epätasaisesta kasvamisesta johtuen, tai tapaturmaiset vammat kuten murtumisen jälkeinen kuntoutuminen. Lyhytkestoisten vaivojen kuntoutuksessa suuri rooli on lapsen sekä vanhempien ohjauksella ja kotiharjoittelulla. Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä lyhytkestoinen ohjaava fysioterapia toteutetaan yleensä kunnallisen terveydenhuollon puolella kouluterveydenhuollossa tai terveyskeskuksessa.

Esimerkkejä mitä välineitä lasten kuntoutuksessa voidaan käyttää

Joskus toimintakyvyn rajoitteet voivat olla sellaisia, jotka vaativat säännöllistä, pitkäkestoista kuntoutusta ja jatkua useiden vuosien ajan, jopa läpi elämän. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi heti syntymän jälkeen todetut sairaudet kuten CP-vamma, näkövamma tai kehitysvamma, tai lapsuudessa ilmenevät pitkäaikaissairaudet kuten erilaiset lihassairaudet, lastenreuma tai keuhkosairaus. Pitkäaikaiseen kuntoutukseen voi anoa Kelan Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta (asiakas oikeutettu, kun kuntoutuksen tarve kestää yli vuoden, lapsella on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin, ja kuntoutuksen tavoitteet tukevat suoriutumista ja osallistumista) tai fysioterapia voidaan myös toteuttaa alueen erikoissairaanhoidon (täällä: Satasairaala) palvelusetelillä.

Suomen terveydenhuolto ja neuvolajärjestelmä ovat vertaansa vailla, ja neuvolassa ollaan hyvin valveutuneita vauvaikäisten motorisen kehityksen kaaresta. Mikäli herää huoli vauvan liikkumisesta ja ”virstanpylväiden” saavuttamisesta, voidaan perhe lähettää fysioterapeutin kontrolliin. Fysioterapeutti haastattelee perhettä ja arvioi vauvan liikkumista. Usein käynneillä annetaan vihjeitä vauvan käsittelyyn ja ympäristön virikkeisiin, jotta normaalien motoristen taitojen oppiminen on mahdollista.

Lapsen kotona harjoitellessa välineenä
voi olla vaikka pallot ja aidat

Fysioterapian tavoitteet suunnitellaan aina yhteistyössä lapsen perheen ja lähipiirin kuten koulun kanssa. Lisäksi vaikeammin liikuntarajoitteisten lasten kanssa pyritään löytämään sopivat apuvälineet jotta lapsi pystyisi osallistumaan tasavertaisesti esimerkiksi koulussa ja löytämään itselleen sopivia harrastuksia vapaa-ajalla. Apuvälineiden ja avun tarve kehittyy ja muuttuu läpi elämän. Fysioterapia voidaan toteuttaa myös asiakkaan arkiympäristössä, joten jumppahetkiä voidaan järjestää fysioterapiatilan lisäksi esimerkiksi päiväkodissa, koulussa, kotona, myös harrastuskokeiluina eri paikoissa. Allasterapia on yksi lasten fysioterapian erityismuoto, jota voidaan järjestää joko uimahallissa tai esimerkiksi meidän tapauksessamme taloyhtiön allastiloissa.

 

Puhalluspeli apinaporttien läpi

Kaikki fysioterapeutit käyvät opintojensa aikana perusopinnot lapsen kehityksestä ja lasten yleisimmistä fysioterapian tarpeista. Perusopintojen kurssi on kuitenkin vain pieni pintaraapaisu lasten fysioterapian alaan, joka on yksi laajimmista ja eniten erikoistumista vaativista. Erilaisten koulutusten ja kurssien käyminen vuosittain on edellytys ammattitaidon ylläpitämiselle.  Sen lisäksi lapsiasiakkaan kanssa suhteen luominen on erilainen kuin aikuisen kanssa, luottamuksen luominen vaatii että joudut heittäytymään tilanteeseen omalla persoonallasi täysin. Mitä pienemmästä lapsesta kyse, sitä enemmän harjoittelu hoidetaan leikin varjolla, laulun raikaessa ja pienen kilpailun motivoimana. Toisaalta lasten kanssa työskentelyn sokeri ovat juuri ne suuret tunteet ja onnistumisen kokemukset, kun voit auttaa lasta oppimaan uuden taidon tai tekemään jotakin sellaista, jota hän ei itsekään uskonut pystyvänsä tekemään.

Lasten kanssa myös terapeutti joutuu välillä hassuttelemaan
Tai toimimaan tärkeänä maalitauluna pallonheitossa.