Fysioterapeutin työ ei sijoitu vain vastaanotolle, vaan myös täysin erilaiseen ympäristöön: veteen. Allasterapia on yksi fysioterapian erityismuodoista. Tässä pientä taustatietoa miksi allasterapiaa käytetään fysioterapian muotona, ja lopussa omia kokemuksiamme allasterapiasta.

Allasterapiassa hyödynnetään veden erityisominaisuuksia kuten veden nostetta, hydrostaattista painetta ja vastusta. Veden nosteesta johtuen, rintasyvyisessä vedessä seisova ihminen painaa vain n. 30% siitä mitä kuivalla maalla, ja kaulasyvyiseen veteen siirryttäessä lukema on jo alle 10%. Tämä mahdollistaa ihmiselle lähes painovoimattomassa tilassa liikkumisen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ihmiselle joka kuivalla maalla käyttää liikkumisen apuvälineenä pyörätuolia, mahdollistaa vesi esimerkiksi kävelyharjoitteet, joita ei kuivalla maalla enää mitenkään pystyisi suorittamaan. Erilaisten kellukkeiden ja apuvälineiden avulla ihminen, jolla on alhainen toimintakyky kuivalla maalla, pystyy vedessä liikkumaan paljon omatoimisemmin. Tämä puolestaan lisää ihmisen pystyvyyden tunnetta ja siten myös henkistä hyvinvointia.
Kävelyharjoittelua avustettuna
Veden hydrostaattinen paine kohdistuu uimariin joka suunnalta, se tukee ihmisen asentoa ja sillä on selvät vaikutukset esimerkiksi turvotuksen vähentymiseen. Paine lisää lihasten verenkiertoa, joka aiheuttaa lihaksiin rentoutumisen ja lämmön tunteita, tämä puolestaan vaikuttaa lieventävästi kiputuntemuksiin.  Joka suunnalta tuleva paine auttaa myös kehon hahmottamisessa. Vesi edesauttaa hengityselimistön harjoittelua avustamalla uloshengitystä ja antamalla sisäänhengitykselle pientä vastusta, ja uinnin on todettu lisäävän keuhkojen tilavuutta. Liikkuminen vedessä vaikuttaa myös aineenvaihduntaan, ja tämän voi kuka vain huomata käytännössä siten, että usein altaasta poistuessa onkin tarve käydä vessassa.
Veden vastuksella saadaan tietysti harjoitteluun lisähaastetta, mutta yhdessä uimarin kehon kelluvuuden ja nosteen kanssa vastuksella voidaan myös helpottaa uimarin liikkeitä ja liikkeiden tekemistä vedessä. Vedessä vastus mukautuu liikkeiden voimantuottoon, eli uimarin omat voimat vaikuttavat vastuksen määrään, jolloin ylirasituksen tai vammojen riski on pieni. Vastuksen myötä veden antama tuki auttaa kehon ja liikkeiden hahmottamisessa ja vähentää niveliin kohdistuvaa kuormitusta. Koska vastus kohdistuu joka suunnalta, voidaan harjoitettavia liikkeitä tehdä kaikkiin mahdollisiin suuntiin kaikilla liikeradoilla.
Taustatietona käytetty Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton SUH:n Monien mahdollisuuksien erityisuinti -kirjaa.
Avustaa voi myös erilaisilla kellukkeilla

Allasterapian monet mahdollisuudet

Me FysioTähti Oy:ssä käytämme allasterapiaa niin lapsi- kuin aikuisasiakkaiden kanssa. Lapsille vesi on yleisesti erittäin hauska ja motivoiva harjoitusympäristö. Erityisesti lasten terapiassa käytetään uimaopetuksen ja erityisuimaopetuksen keinoja. Fyysisten toimintakykyyn liittyvien tavoitteiden lisäksi tavoitteena usein on saavuttaa lapselle jonkinlainen vesitaito, eli kyky liikkua vedessä itsenäisesti kellukkeiden avulla tai ilman, koska sehän on elintärkeä taito kenelle tahansa.
è oletko sinä vesitaitoinen vai uimataitoinen?
Ilman apuvälineitä maalla liikkuvilla lapsilla allasterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi kipujen vähentyminen, tai hengityselimistön kehittyminen ja kunnon kohottaminen. Liikkumisen apuvälineitä maalla tarvitsevan tavoitteita voivat olla esimerkiksi spastisuuden (hermostoperäinen lihaskireys ja -jäykkyys) lieventäminen, lihasvoiman harjoittaminen sekä omatoimisen liikkumisen kehittäminen. Usein harjoittelun kohteena on myös rohkeus; rohkeus liikkua vedessä, hypätä veteen tai vaikkapa ihan vain laittaa kasvot tai korvat veteen. Terapiatilanteissa leikitään ja kisaillaan, harjoitellaan vesitaitoja kuten sukeltamista ja veteen puhaltamista sekä opetellaan rentoutumaan ja rauhoittumaan kellumalla.
Avustettua kelluntaa
Aikuisasiakkaista vedessä harjoittelusta hyötyvät mm. kipuasiakkaat sekä neurologisista vammoista/sairauksista kärsivät asiakkaat. Veden rentouttava vaikutus sekä noste avustavat kivuliasta liikettä, ja veden hydrostaattisen paineen sekä veden liikkeen tunteminen edistää kehotuntemusta. Lisäksi useat tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivät kokevat säännöllisen vedessä harjoittelun hyväksi nimenomaan veden tukevan ja turvotusta laskevan vaikutuksen vuoksi.

Ketkä voivat tuottaa allasterapiaa ja kuka sitä voi saada?

Allasterapia on yksi fysioterapian erityismuoto, ja vaatii tiettyä erityisosaamista. Tällä hetkellä suurin osa allasterapian asiakkaistamme tulevat meille Kelan maksusitoumuksella tai Satasairaalan palvelusetelillä, ja nämä maksajatahot edellyttävät allasterapiaa suorittavilta terapeuteilta erityistä kouluttautumista ja kokemusta asiasta. Esimerkiksi itse olen työskennellyt uimahallissa uimaopettajana ja käynyt vielä lisäkursseja erityisuimaopetuksen (erityistä tukea tarvitsevan uimarin opettaminen) saralla.
Myös itsemaksavan asiakkaan on mahdollista päästä fysioterapeutin ohjaukseen allasympäristöön. Useimmiten kuitenkin tämän erityismuotoisen fysioterapian kustannus asiakkaalle saattaa muodostua haasteeksi. Allasterapian hinnoittelu pohjautuu meille koituvien tila-, aika- ja resurssirakenteiden ympärille ja sen vuoksi hinta on ”kuivan maan” fysioterapiaa arvokkaampaa. Yritämmekin kehitellä koko ajan palveluita joissa pystyisimme tarjoamaan allasterapiaa tai muuta allastoimintaa kaikille saavutettavana palveluna ja kustannukset asiakkaalle alhaisemmaksi. Olemme siinä onnekkaassa asemassa, että Kiukaisten toimipisteen yhteydessä meillä on allastilat, joissa osa allasterapioista suoritetaan. Teemme myös tiivistä yhteistyötä Euran uimahallin kanssa, jossa käymme niiden asiakkaiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän apua pesutiloissa sekä altaaseen pääsemiseksi. 

Onnistumisia, elämyksiä ja hyvinvointia

Olen ehdoton allasterapian ja uinnin puolestapuhuja. Uimahallissa työskennellessäni näin niin paljon positiivisia vaikutuksia jota säännöllisesti altaassa vietetty aika tuottaa kaiken ikäisille. Usein ikäihmiset tulivat altaille ensin harjoittelemaan esim. vesijumpassa, sitten rentoutumaan poreisiin ja ennen kaikkea sosialisoitumaan ja keskustelemaan tuttujen kanssa. Ujoista pienistä lapsista kuoriutuu pian rohkeita vedessä liikkujia kun heille vain suodaan siihen mahdollisuus, ja meille tuhansien järvien maassa asuville uimataito on kyllä jokaiselle kuuluva kansallistaito. Nykypäivänä myös erityistä tukea vaativilla liikkujilla on mahdollisuus ja oikeus päästä liikkumaan vedessä. Veden positiiviset vaikutukset ihmisen hyvinvointiin, kivun lieventyminen ja voimien lisääntyminen hipovat mielestäni jopa maagisia rajoja. Olen useita kertoja nähnyt miten maalla hyvinkin passiivisena pyörätuolissa istuva monivammainen kuntoutuja aktivoituu päästessään altaaseen, tuntiessaan veden liikkeen, ja voidessaan itse hyppiä ja läiskytellä vettä ympäriinsä.  Joka kerta kun huomaan riemun lapsiasiakkaan kasvoilla hänen rohkaistuessaan kokeilemaan jotakin uutta altaassa, tai sen valaistumisen että hei, minähän voin tehdä tämän ihan itse, tunnen fysioterapeuttina olevani oikeiden asioiden äärellä.
Kuvat Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton nettisivuilta: http://www.suh.fi/materiaalipankki?fid=118


Vesiterveisin; Mari