Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisen fysioterapian perustana on ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Työskentelyä ohjaa näkemys siitä, miten keho kertoo ihmisen voinnista. Keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja psykofyysisen fysioterapian ydinkysymyksiin kuuluukin ”miltä tämä kehossa tuntuu, miltä keho tuntuu”?

Kaikki mitä elämämme varrella koemme, kehollistuu, elämä kehollistuu. Nämä, joskus näkymättömät jäljet voivat jäädä lihaksiin, asentomalleihin ja hengitykseen. Näkymättömyydellä tarkoitan sitä, että joskus ne elämän jäljet sulautuvat osaksi omaa kehoa niin, että niitä on vaikea tunnistaa, mutta aiheuttavat kuitenkin oireita. Oireita voivat olla esimerkiksi pitkittyneet kiputilat, stressioireet, unettomuus, jännittyneisyys, ahdistus, uupumus, masennus, syömishäiriöt, paniikkioireet, erilaiset (neurologiset ja tuki- ja liikuntaelimistön) toimintakykyhäiriöt, haasteet perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa, traumasta johtuvat fyysiset oireet tai post-traumaattisen stressireaktion aiheuttaman oireilu. 

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Tämä lähestymistapa mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Fysioterapiassa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Psykofyysisen fysioterapian työvälineitä ovat esimerkiksi liikeharjoitteet, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, rentoutusmenetelmät, pehmytkudoskäsittelyt sekä vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet.

Kuka voi tehdä asiakkaidensa kanssa psykofyysistä fysioterapiaa?
Koska kyseessä on fysioterapian erikoisala, on sille määritetty koulutukselliset suositukset. Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistumisen suosituksena on vähintään 30 opintopisteen koulutuskokonaisuuden kerääminen erikoistumis- tai täydennyskoulutuksista, jotka ovat korkeakoulupohjaisia ja korkeakoulujen järjestämiä koulutuksia. Näin takaamme sen, että sinua hoitavat asiaan perehtyneet ammattilaiset.
Kaikkein eniten psykofyysinen fysioterapia on kuitenkin lähestymistapa, joka soveltuu kaikkeen fysioterapeuttiseen työhön. Erikoistumisopintojen aikana suuri muutos tapahtuu myös fysioterapeutissa. Kun sisäistät kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen ajattelun, ei ole enää paluuta yksioikoisempaan ajatteluun. Näin ollen psykofyysiseen lähestymistapaan pääsevät tutustumaan nykyisin ihan kaikki asiakkaani.
Tullessasi vastaanotolle, sinun ei tarvitse tietää mitä tarvitset tai miksi sinulla on jokin oire, sen me mietimme yhdessä sinun kanssasi.

Tähtitiimissä psykofyysisen fysioterapian osa-alueella työskentelee Annika.